Rød, gul, grå… Sådan finder du hoved og hale i de nye tilstandsrapporter

Rød, gul, grå… Sådan finder du hoved og hale i de nye tilstandsrapporter

Er du en af de mange på boligmarkedet, der er på jagt efter ny bolig eller skal sælge den gamle, kommer du til at stifte bekendtskab med helt nye tilstandsrapporter. Den 1. oktober sagde vi nemlig farvel til den gamle ordning med den velkendte K-skala, som er erstattet med et nyt vurderingssystem, hvor skader, fejl og bemærkninger markeres med farvede symboler.

Er du allerede kendt på boligmarkedet, har du formentlig stiftet bekendtskab med K1, K2, K3, som nu bliver til farver og symboler.

”Den nye ordning er ikke et udtryk for, at vi som byggesagkyndige skal lede efter andre ting på boligen. Det handler stadig grundlæggende om at skabe et overblik over husets byggetekniske tilstand og få belyst fejl og mangler i boligen, så en ejerskiftesituation foregår så gnidningsfrit som muligt for både køber og sælger,” fortæller Bo Halm Andersen, der er byggesagkyndig hos EBAS og fortsætter:

”Med den nye ordning vurderer vi nu både skaderne ud fra tid, og ud fra graden af skadens alvor.”

Det betyder ændringerne

I den nye tilstandsrapport vil K-skalaen blive erstattet af hussymboler med farverne rød, gul, grå og sort. Farverne er ikke en direkte erstatning, men giver i stedet udtryk for tiden, hvornår en skade bør udbedres, og om den skal laves på kort eller på længere sigt. En kritisk skade er markeret med farven rød og bør udbedres hurtigst muligt. Alvorlige skader er markeret med gul og bør udbedres inden for en periode på ca. et par år. For mindre alvorlige skader markeret med grå er der ikke anført konkret tidsperspektiv. Mulige skader er markeret med sort og bør afdækkes inden køb af en ejendom, da der kan vise sig at være dyre skader, som er omfattende at udbedre. Desuden hæfter man som køber selv for disse.

Brug for en tilstandsrapport? Se mere her

Her følger den præcise forklaring af de nye begreber rangeret efter skadens alvor:

Rød – Kritiske skader

Skader som allerede har medført, eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Gul – Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele

Grå – Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.

Sort – Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges nærmere for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

 

 

 

 Fagligheden giver trygheden

Uanset tilstandsrapportens udseende og form, mener Bo Halm Andersen, at det er fagligheden, der giver trygheden, når der købes og sælges bolig.

”Hvordan tilstandsrapporten ser ud og skal læses, er selvfølgelig væsentligt for forståelsen, men det vigtigste er, at køber og sælger får det bedste udgangspunkt for at lade en bolig skifte hænder. Og det får de ved et krystalklart overblik over husets tilstand og den fornødne rådgivning fra fagpersoner, der har forstand på alt fra byggetekniske regler til god byggeskik,” lyder det.

 

Læs også ”Glem ikke disse punkter, før du skriver under på drømmeboligen”

Rød, gul, grå… Sådan finder du hoved og hale i de nye tilstandsrapporter