Læs og forstå boligens Tilstandsrapport

Læs og forstå boligens Tilstandsrapport

Der kan opstå mange spørgsmål, når man som køber skal sætte sig ind i de begreber og definitioner, som tilstandsrapporten indeholder. Derfor guider EBAS nu til at forstå tilstandsrapporten korrekt, og forklarer samtidigt, hvad man som køber skal være opmærksom på, når man læser den.

Hvad er en tilstandsrapport, og hvorfor er den vigtig?
Tilstandsrapporten er en oversigt over boligens faktiske tilstand, som gør køberen bekendt med eventuelle fejl og mangler ved boligen, inden der skrives under på købsaftalen. Overordnet består tilstandsrapporten af tre dele:

  • Den byggesagkyndiges resultater af eftersynet og karakterer til de enkelte bygningsdele
  • Sælgers egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader
  • Bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring.

Tilstandsrapporten er ikke et lovmæssigt krav, men ønsker man en ejerskifteforsikring, er den en forudsætning. Ved udarbejdelsen af en tilstandsrapport sikres sælger, at køber er indforstået med boligens stand, og det friholder dermed sælger for ansvar i op til 10 år efter salget.

Karaktersystemet og bemærkninger du skal være opmærksom på
De fleste forbinder tilstandsrapporten med det karaktersystem, som tilkendegiver eventuelle skader og mangler i boligen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at skadens karakter ikke afhænger af, hvor stor en udgift reparationen kræver, men derimod omfanget af skaden, samt hvor akut behovet for udbedring er. Nedenfor er listet de seks karakterer, som tilstandsrapporten tager udgangspunkt i, samt hvad de enkelte punkter dækker over.

IB – Ingen Bemærkninger
K0 – Kosmetisk Skade
K1 – Mindre alvorlig skade
K2 – Alvorlig skade
K3 – Kritisk skade
UN – Bør Undersøges Nærmere

Læs mere om hvad de forskellige karakterer dækker over her.

Husk at læse eventuelle noter til de anførte skader, da der her kan findes mere detaljerede begrundelser fra den byggesagkyndige samt en vurdering af skadesårsager og mulighed for udbedring.

Hustypebeskrivelsen
Et vigtigt punkt i tilstandsrapporten, som kan være afgørende for forståelsen af boligens tilstand er hustypebeskrivelsen. Ofte vil boligen være præget af de byggetekniske forhold, der kendetegner hustypen, og det er derfor nødvendigt at være bekendt med disse. De enkelte husstypers generelle forhold er beskrevet i hustypebeskrivelsen, der siden 2012 har suppleret tilstandsrapporten. Så mens tilstandsrapporten beskriver de synlige skader på det konkrete hus, beskriver hustypebeskrivelsen altså de mere generelle forhold, der karakteriserer den givne hustype. Det kan fx være en klassisk murermestervilla med en kælder uden isolering. Her vil fugtaftegninger på kælderydervægge være en forventelig forhold grundet hustypen, og bliver derfor typisk angivet som K1 i tilstandsrapporten.

Det er altså vigtigt at være opmærksom på hustypen, når man læser tilstandsrapporten, da det kan være afgørende for, hvordan skader og andre bemærkninger bliver oplyst og skal forstås.

FAQ om Tilstandsrapporten

Hvad koster en tilstandsrapport?
En Tilstandsrapport koster typisk mellem 4.000 og 10.000 kr. alt efter boligens størrelse.

Hvor længe er Tilstandsrapporten gyldig?
En Tilstandsrapport må højst være 6 måneder gammel, når køber får rapporten forelagt. Er boligen ikke solgt 6 måneder efter Tilstandsrapporten bliver udarbejdet, kan rapporten man kan få rapporten fornyet mod en merpris.

Hvad skal jeg selv gøre, inden Tilstandsrapporten udarbejdes?
Skal du have lavet en Tilstandsrapport i forbindelse med et boligsalg, skal du som sælger udfylde et digitalt sælgeroplysningsskema, inden selve Tilstandsrapporten udarbejdes. Sælgeroplysningsskemaet består af en række spørgsmål om din bolig og suppleres herefter af en samtale med den Byggesagkyndige. Du får tilsendt det skema samt en digital mulighed for at udfylde det, når du bestiller en Tilstandsrapport hos EBAS.

Kan jeg forbedre tilstandsrapporten, efter den er udarbejdet?
Som udgangspunkt kan du godt udbedre eventuelle bemærkninger og skader i Tilstandsrapporten, efter den er udarbejdet. I så fald vil den Byggesagkyndige sørge for at indberette de løste punkter som en såkaldt allonge til Tilstandsrapporten.

 

Alternativt kan man vælge at få lavet et Førsyn, hvor man som sælger får en oversigt over de forhold og skader, der er i boligen samt mulighed for at udbedre dem, inden den endelige Tilstandsrapport foreligger.

Kan jeg se, hvad det koster at få udbedret eventuelle forhold/skader, som den sagkyndige finder?
Priser på eventuelle udbedringer er ikke en del af Tilstandsrapporten. Til det kan man selv bestille en håndværker, som vil foreslå en løsning og komme med en pris.

Er K’erne altid en betegnelse for en skade i boligen?
Der behøver ikke være sket skade på bygninger, før de får en bemærkning eller en karaktér. F.eks. vil forhold også få en karaktér, hvis de ikke overholder bygningsreglementet, der er gældende i dag. Fx hvis et vindue ikke kan åbnes, og der ikke er tilstrækkelig redningsudgang ift. brandkrav. Hvis der er tvivl om et forhold, vil det får betegnelsen UN – undersøges nærmere.

Hvad hvis jeg har spørgsmål til den rapport, der laves?
Du kan altid tale med den Byggesagkyndige, der laver din rapport. Efter endt besøg modtager du Tilstandsrapporten, hvor kontaktoplysninger er angivet, hvor du er velkommen med spørgsmål eller bemærkninger.

Har du brug for rådgivning og mere vejledning til, hvordan du løbende holder dit hus i topform? Hos EBAS har vi forskellige muligheder og produkter, der hjælper dig til netop dette. Tøv ikke med at kontakte os på tlf. 70 20 86 86 eller info@ebas.dk