Energisyn

Giver overblik og besparelser

Det er lovpligtigt for store virksomheder at få foretaget et energisyn, senest den 5. december 2015, og herefter hvert 4 år.

Dette gælder alle virksomheder, der har mere end 250 medarbejdere globalt, og som opfylder de nedenstående betingelser og opererer på markedsvilkår samt deres datterselskaber:

• Enten har en årlig omsætning på mere end 375 mio. eller
• Har en årlig balance på over 320 mio. kr.

Et energisyn består af en gennemgang og kortlægning af min. 90 % af virksomhedens samlede energiforbrug til bygningsdrift,

processer og transport. Gennemgangen bygger på målte, ajour­førte, sporbare driftsdata om energiforbruget.

Energisynet tegner et troværdigt og repræsentativt billede af det samlede energiforbrug i virksomheden.

Analysen af det samlede energiforbrug resulterer i energibespa­relsesforslag og den totale økonomi for disse. Analysen kan ud­over tilbagebetalingstid også baseres på livscyklusomkostninger.

Resultatet af energisynet er en rapport, der sendes til godkendel­se hos Energistyrelsen.

Oplev fordelene

Efter et veloverstået energisyn har I fået et komplet overblik over jeres virksomheds energiforbrug og de muligheder der er for besparelser. Hvis forbedringerne gennemføres, så kan jeres virksomhed bruge flere ressourcer på kerneydelser og derved producere billigst muligt.

Vi anbefaler, at I får indført et effektivt og overskueligt energistyringssystem som f.eks. EnergyKey, således at de fremtidige energisyn kan udføres på overskuelig vis. Dette gør det også muligt at opbevare de anvendte data med henblik på historisk analyse.

I EBAS har vi kompetencerne til at gennemføre et energisyn i jeres virksomhed og rådgive om, hvordan en forbedret bundlinje kan opnås baseret på energibesparelser. Energisynet udføres af en certificeret energisynskonsulent.

Konsulentens ydelser består i:

• Afgrænsning af opgaven
• Dataindsamling
• Gennemgang af bygning / proces
• Analyse af data
• Udarbejdelse af energisynsrapport
• Eventuel realisering af energibesparelserne.

Før energisynets opstart tager vi en snak om jeres forventninger til energisynet, så det bliver udført i det omfang og efter den standard, som I ønsker.

I EBAS kan vi tilbyde jer rådgivning om realisering af potentielle energibesparelser, og hvordan de kan udføres. Derudover har vi, hvis det ønskes, også mulighed for at afholde udbud omkring energisynet. 

Hvad koster Energisynet?

For at kunne beregne et skarpt tilbud, som er tilpasset jeres ambitioner og ønsker, har vi brug for nedenstående oplysninger:

  • Antal lokationer, inkl. adresser og ca. m2 på hver lokation
  • Hvilket ambitionsniveau har I (vil I kun overholde mindste krav eller gå et skridt videre)?
  • Vi kommer også gerne forbi til et uforpligtigende møde, for at afdække omfanget af et energisyn i din virksomhed

Energiledelse som alternativ

Implementering af certificeret Energiledelse er et godt alternativ til at gennemføre Energisyn hvert 4. år. Ved at implementere Energiledelse i jeres virksomhed, starter du en kontinuerlig proces, som sikrer at I arbejder målrettet med at optimere energiforbruget og dermed jeres bundlinje, og som afledt effekt en mere bæredygtig profil. Hvis du vil høre mere så kontakt
Jesper Hemdorff Belling på tlf. 61 24 42 91 eller jehb@ebas.dk 

Hør mere om Energisyn

Kontakt en af vores medarbejdere

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

Palle S. Clausen

Energirådgiver
Direkte: +45 7222 6266
Mobil: +45 6124 4261
Email: pasc@ebas.dk

Don't be a stranger

Send os en besked og fortæl os hvordan vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2019 EBAS