CTS Rådgivning

Bedre bygningsdrift og kompetenceløft

Vores rådgivere har gode erfaringer med at hjælpe kommuner med at effektivisere driften i deres bygninger.

Driftsomkostninger er en stor post for kommunerne, da der bruges store mængder energi til varme og el for at sikre bygningernes indeklima.

Når vi hjælper kommunerne med at effektivisere driften tilbyder vi en ydelse, som er rettet mod tre vigtige områder: Uddannelse, screening og afrapportering.

Udviklet til jeres organisation

Driftsoptimering og efteruddannelse

 Ydelsen foregår typisk i to faser

Fase 1 – Fælles kursus dag for organisationens driftsansvarlige, så de kan dele erfaringer og sikre en god drift af bygningerne, samt et godt indeklima og god komfort hos bygningens brugere. Eksempel på indhold:

  • Gennemgang og analyse af bygningsporteføljens overordnede energiforbrug og principper for energistyring
  • Eksempel på energianalyse
  • Generel drift og energieffektivisering af tekniske anlæg via CTS

Fase 2 – Individuel kursus dag for driftsansvarlig på lokation. Eksempel på indhold:

  • Gennemgang og analyse af bygningens energiforbrug
  • Gennemgang af CTS anlæg og andre styringer
  • Funktionskontrol af de tekniske installationer

 

Efter gennemgang af CTS og funktionskontrol af de tekniske anlæg laves afrapportering til kunden via et afrapporteringsværktøj som aktivt kan benyttes af bygningsejerens overordnede organisation.

I afrapporteringen indgår også de besparelsespotentialer, der er fundet og de besparelser der er udført under gennemgangen.

Don’t be a stranger

Send os en besked og fortæl os hvordan vi kan hjælpe

Om os

Følg os på sociale medier

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2019 EBAS