Energirådgivning for SMV virksomheder

Få et kontant tilskud til at udvikle jeres grønne forretningsplan

Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder
Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder

Energi- og tilskudsrådgivning

Region Midtjylland giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få tilskud til udarbejdelse af en grøn forretningsplan. EBAS hjælper med at identificere mulighederne og ansøge om tilskuddet på op til kr. 57.000.

Et udpluk af vores kunder

 
Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder
Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder
Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder
Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder
Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder

Vi har gennemført mere end 40 Energisyn, og typisk har der været et besparelsespotentiale på minimum 10-15 procent i de enkelte virksomheder

Frank Plith, EBAS

Sådan kan vi hjælpe din virksomhed

I en lang række tilfælde er det lovpligtigt at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner for ejendomme i ejer- og andelsforeninger. Men det er faktisk en rigtig god idé at gøre for alle ejendomme.

Vores kompetente rådgivere kortlægger med stor grundighed ejendommens tilstand nu og her, så I kan planlægge renoveringsopgaverne bedst muligt. Der er mange penge at spare ved at optimere driften og styre sikkert uden om skader, der hurtigt kan udvikle sig til at blive alvorlige.

Vores rutine og viden gør forskellen

Vi bestræber vi os på at bidrage til den grønne omstilling med vores bygnings- og rådgivningsydelser. Med en databaseret tilgang rådgiver vi om drift, ledelse og effektivisering inden for energi og miljø – og kan også hjælpe med at føre de gode intentioner ud i livet i rette kvalitet. Vores kompetencer spænder vidt, og vores konsulenter består af alt fra bygningsingeniører og maskinmestre med en bred faglighed til specialister inden for eksempelvis energi- og miljøledelse.

Uanset opgaven kan vi stille med et komplet team, der evner at tænke energi og miljø ind i teknik, processer og bygningsdrift. Vi sørger kort sagt for, at du kan får klar besked om dine muligheder og kan gennemskue, hvilke energiforbedringer der bedst kan betale sig at føre ud i livet.

Energirådgivning i små og mellemstore virksomheder

Sådan opnår du tilskud

For at komme i betragtning til projektmidlerne (max 57.000 kr.), skal man som virksomhed først screenes i forhold til effektiviseringspotentialet. Denne indledende screening sker helt automatisk af din kommune. Her følger en række andre krav, som jeres virksomhed skal opfylde:

N

I skal være hjemmehørende i Region Midt og tilhøre kategorien af små og mellemstore virksomheder

N

I må ikke have hovedaktivitet inden for landbrugsproduktion, fiskeri og aquakultur

N

I skal afslutte projektaktiviteterne inden for ECSMV i din virksomhed inden 31. december 2021

N

I må maksimum være 249 medarbejdere, have en årlig omsætning på 50 mio. euro og/eller en årlig balance på 43 mio. euro.

N

I må ikke modtage mere end 200.000 euro i statsstøtte i dette og de to forudgående regnskabsår tilsammen, inklusive støtten fra dette projekt

Din virksomhed kan også søge tilskud til at gennemføre den grønne forretningsmodel. I kan søge dækning for op til 15 % af omkostningerne – dog højest 100.000 kr.

Send os en besked og fortæl os hvordan, vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her