Case – Baumer

Fakta om casen

Kunde: Baumer A/S

Periode: 2015

Type: Energisyn

Indhold: Kortlægning af mulige besparelser

Energisyn - Baumer case

Et brugbart værktøj

Kundetilpasset analyse og fokuserede anbefalinger

Sammen med en repræsentant fra virksomheden har vores konsulent gennemgået bygningen, hvor energiforbruget og driftsydelsen er registreret, og eventuelle fejl og mangler er registreret. I dette tilfælde er vores analyser baseret på forbrugstal fra el, varme, vand og transport indenfor det seneste år. Resultaterne herfra analyseres og sammenlignes med tilsvarende installationer og standarder og efter ønske fra kunden, har vi fokuseret vores anbefalinger på besparelser, der har en tilbagebetalingstid på 3-4 år.

Vores energisyn udmøntede sig i energisynsrapport – et katalog over de indsamlede informationer, en analyse og bearbejdning af disse og en systematisk oversigt over mulige energibesparelser. Baumer A/S viste sig at have et besparelsespotentiale på 21 % af de samlede udgifter til energi, der kan indfries ved at følge vores anbefalinger.

Lovpligtigt Energisyn

Kortlægning af mulige besparelser

Ifølge lovgivningen skal større virksomheder senest den 5. december 2015 have foretaget et energisyn af virksomhedens energiforbrug. EBAS certificerede energisynskonsulenter hjælper i den forbindelse en række store danske virksomheder med at få kortlagt det aktuelle forbrug og dermed identificere mulige besparelser, der kan nedbringe både omkostninger og CO2-udslip.

Energisynet er foretaget ved en bygningsgennemgang af virksomheden Baumer A/S i Aarhus. Baumer A/S er en del af den familieejede virksomhed Baumer Group, der producerer måleinstrumenter og sensorer. På verdensplan har Baumer Group omkring 2300 ansatte fordelt på 38 datterselskaber i bl.a. Danmark.

Hør mere om Energisyn

Kontakt en af vores medarbejdere

Energisyn - Baumer case

Mikkel Sølyst Jørgensen

Rådgiver
Direkte: +45 7222 6214
Mobil: +45 2535 7442
Email: miso@ebas.dk 

Energisyn - Baumer case

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

Don't be a stranger

Send os en besked og fortæl os hvordan vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2019 EBAS