Case – Stark

Fakta om casen

Kunde: Stark A/S

Periode: 2011 – 2013

Type: Energioptimering

IndholdEnergiscreening af butikker

Energistyring - Stark case

Energiscreening

Fundament for besparelser

Vi har gennemført en energiscreening af kædens 15 største butikker. Det affødte en række energioptimeringsforslag opgjort med blandt andet investeringsstørrelse og tilbagebetalingstider. På den måde fik Stark et godt fundament til beslutningstagning omkring virksomhedens fremtidige investe­ringer på energibesparelsesområdet.

Siden da har vi gennemført implementeringen af vores anbefalinger i 6 butikker. Det har givet en samlet årlig besparelse på godt 600.000 kWh svarende til godt 500.000 kr.

Implementering af vores anbefalinger har givet en samlet årlig besparelse på 600.000 Kwh

Analyse af 80 butikker

Kortlægning og screening af energiforbruget i byggemarkeder

Ændrede afgiftsregler på el brugt til komfortkøling betød, at Stark i 2011 fik behov for løbende at kunne fastlægge deres elforbrug. Derfor kontaktede den store byggemarkedskæde os for at få råd og vejledning i, hvordan kortlægningen bedst muligt kunne foregå.

Vi indledte opgaven med en omfattende analyse af installationerne i de cirka 80 butikker, kæden har over hele Danmark. På baggrund af analysen og udsendte spørgeskemaer udarbejdede vi efterfølgende en handlingsplan. Planen skulle afdække, hvordan Stark økonomisk – mest fordelagtigt – kunne fastlægge forbru­get i de mange butikker. Vores anbefaling gik på etablering af et fjernlæsningssystem, der automatisk kunne aflæse elmålerne. På de måde kunne den manuelle aflæsning spares og hurtig reaktion på plud­seligt overforbrug gøres mulig.

Stark kunne godt lide forslaget, og vi bistod efterfølgende med projektledelsen i implementeringen af sy­stemet.

Hør mere om Energioptimering

Kontakt en af vores medarbejdere

Energistyring - Stark case

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

Energistyring - Stark case

Mikkel Sølyst Jørgensen

Rådgiver
Direkte: +45 7222 6214
Mobil: +45 2535 7442
Email: miso@ebas.dk 

Vi står klar 

Send os en besked og fortæl os, hvordan vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2020 EBAS