Case – Stark

Fakta om casen

Kunde: Stark A/S

Periode: 2011-2013

Type: Energioptimering

Budget: 1,05 mio. kr. ekskl. moms

Energiscreening

Fundament for besparelser

Efterfølgende har vi gennemført en energiscreening af kædens 15 største butikker. Denne affødte en række energioptimeringsforslag opgjort med bl.a. investeringsstørrelse og tilbagebetalingstider. På den måde fik Stark et godt fundament til beslutningstagning omkring virksomhedens fremtidige investe­ringer på energibesparelsesområdet.

Siden da har vi gennemført implementeringen af vores anbefalinger i 6 butikker. Det har givet en samlet årlig besparelse på godt 600.000 kWh svarende til godt 500.000 kr.

Implementering af vores anbefalinger har givet en samlet årlig besparelse på 600.000 Kwh

Analyse af 80 butikker

Kortlægning og screening af energiforbruget i byggemarkeder

Ændrede afgiftsregler på el brugt til komfortkøling betød, at Stark i 2011 fik behov for løbende at kunne fastlægge deres elforbrug. Derfor kontaktede den store byggemarkedskæde os for at få råd og vejledning i, hvordan kortlægningen bedst muligt kunne foregå.

Vi indledte opgaven med en omfattende analyse af installationerne i de ca. 80 butikker, kæden har over hele Danmark. På baggrund af analysen og udsendte spørgeskemaer udarbejdede vi efterfølgende en handlingsplan. Planen skulle afdække, hvordan Stark økonomisk mest fordelagtigt kunne fastlægge forbru­get i de mange butikker. Vores anbefaling gik på etablering af et fjernlæsningssystem, der automatisk kunne aflæse elmålerne. På denne måde kunne den manuelle aflæsning spares, og hurtig reaktion på plud­seligt overforbrug gøres mulig.

Stark syntes godt om forslaget, og vi bistod efterfølgende med projektledelsen i implementeringen af sy­stemet.

Don’t be a stranger

Send os en besked og fortæl os hvordan vi kan hjælpe

Om os

Følg os på sociale medier

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2019 EBAS