Case – Statsbiblioteket

Fakta om casen

Kunde: Statsbiblioteket i Aarhus

Periode: 2012 – 2013

Type: Energioptimering

IndholdReducering af energiforbruget

Energioptimering - Statsbiblioteket case

En bred indsats

Energioptimering skal reducere forbruget

Udover hovedbygningen i midtbyen råder Statsbiblioteket i Aarhus over en række bygninger udenfor byen. Biblioteket ville gerne sænke energiforbruget i disse bygninger, der havde et uhensigtsmæssigt højt energiforbrug. De kontaktede derfor os for at få hjælp til at kortlægge de forskellige bygninger og for at kende potentialer for en optimering. Resultatet blev et trefaset projekt med forskellige indsatser for en mar­kant reduktion af bibliotekets energiforbrug.

Som det første tiltag kortlagde vi bibliotekets aktuelle forbrug i forhold til blandt andet tid og location. I den forbin­delse blev energistyringssystemet EnergyKey installeret. Systemet overvåger konstant bygningernes for­brug og gør det muligt at agere på specifikke områder. Dette overblik affødte alene en besparelse på 10 %.

Vores næste indsatsområde bestod i yderligere optimering af det aktuelle forbrug. Ved etablering af var­megenvindingsanlæg vil varmen fra bygningernes serverrum blive genanvendt til opvarmning i andre rum. Tidligere blev denne varme blot ventileret bort.

Når alle initiativer er gennemført, forventes en samlet reduktion i energiforbruget på 25 %

Anlæg kompenserer for ekstra energiforbrug

Solceller på magasinbygning

Det tredje tiltag blev udført, efter at de eksisterende systemer var optimeret fuldt ud. I en 4.000 m2 stor magasinbygning uden for byen ligger bibliotekets arkiv. Bygningen rummer udover statens avissamling og erhvervsarkiver også en større server. Her findes utallige optagelser af TV, radio, film osv. Bygningen for­bruger årligt ca. 240.000 kWh, hvorfra den primære andel skyldes den store server. Det store forbrug var den direkte årsag til, at vi anbefalede, at der blev etableret solcelleanlæg på bygningens tag. Vi rådgav i den forbindelse biblioteket om de tilskudsordninger, der findes i forbindelse med egenproduktion af energi og sørgede for, at projektet kom i udbud. Anlægget kan nu kompensere for det ekstra energiforbrug, ser­verne over tid vil have med udvidelse af kapaciteten.

Vores arbejde med energioptimering af Statsbibliotekets bygninger dannede grundlag for en langsigtet investeringsplan. Det er således planen med energibesparende tiltag indenfor for eksempel køleanlæg og belysning. Når alle initiativer er gennemført, forventes en samlet reduktion i energiforbruget på 25 % .

Hør mere om Energioptimering

Kontakt en af vores medarbejdere

Energioptimering - Statsbiblioteket case

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

Energioptimering - Statsbiblioteket case

Jens Koudahl

Rådgiver
Direkte: +45 7222 6298
Mobil: +45 6038 1591
Email: jeko@ebas.dk

Vi står klar 

Send os en besked og fortæl os, hvordan vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2020 EBAS