Case – Syddjurs Kommune

Fakta om casen

Kunde: Syddjurs Kommune

Periode: 2018 – 2019

Type: CTS rådgivning

Indhold: Driftsoptimering

CTS Rådgivning - Syddjurs Kommune - Case

På billedet ses Bjarne Bach, servicemedarbejder på Rønde Skole, og Mikkel Sølyst, rådgiver fra EBAS. Foto: Adresseavisen Syddjurs

CTS rådgivning i Syddjurs Kommune

Bedre bygningsdrift og kompetenceløft

EBAS har udført skræddersyet CTS- og driftsrådgivning på 11 skoler og 5 ældrecentre i Syddjurs Kommune.

Rådgivningen bestod af en energianalyse ud fra historiske data, et fælles grundkursus, et individuelt kursus samt afrapportering til kommunen.

Processen startede med et grundkursus for de driftsansvarlige på skole- og ældreområdet, samt Jens Jørgen Nøhr Nielsen, energikonsulent i Syddjurs Kommune.

Grundkurset varede cirka tre timer og bestod blandt andet af en dialog om bedre bygningsdrift og erfaringsudveksling mellem kursusdeltagerne. Her tog de udgangspunkt i en konkret skole, som Syddjurs Kommune og rådgiveren fra EBAS havde valgt som ”Best Practice”.

Formålet var, at alle deltagere, uanset faglige kompetencer, fik samme grundlæggende viden om blandt andet energistyring, drift- og energieffektivisering af varmeanlæg, ventilationsanlæg, brugsvandsanlæg og belysningsanlæg.

“Jeg er meget tilfreds med den CTS- og driftsrådgivning, jeg har fået fra EBAS. Der kan være mange fejl i et CTS anlæg – både små og store. Rådgivningen har givet os det overblik, som vi havde brug for, og det har stor værdi for os!”

Jens Jørgen Nøhr Nielsen, Energikonsulent i Syddjurs Kommune

Individuel rådgivning

Rådgiveren møder den driftsansvarlige i øjenhøjde

Efter grundkurset blev der afholdt individuelle kurser på alle skolerne og ældrecentrene af 3-7 timers varighed – afhængig af antal og kompleksitet af de tekniske anlæg.

Kurserne blev afholdt hos de driftsansvarlige, så rådgiveren fra EBAS mødte de driftsansvarlige i deres miljø, hvor de har deres daglige udfordringer med bygninger og tekniske anlæg.

De individuelle kurser bestod af en gennemgang af følgende tre hovedområder:

  • En energianalyse af bygningernes energiforbrug og driftstider
  • En gennemgang af CTS og andre styringer
  • En funktionskontrol af de primære tekniske installationer

Afslutningsvist gennemgik rådgiveren fra EBAS og kommunen afrapporteringsværktøjet, der skal sikre, at kommunen løbende kan udbedre de fejl og mangler, der er registreret under de individuelle kurser.

CTS rådgivning i EBAS

EBAS har gode erfaringer i at hjælpe kommuner med at effektivisere driften i deres bygninger – vi har blandt andet også hjulpet Kolding Kommune og Ikast/Brande Kommune med CTS rådgivning.

Driftsomkostninger er en stor post for kommunerne, da der bruges store mængder energi til varme og el for at sikre bygningernes indeklima.

Hør mere om CTS rådgivning

Kontakt en af vores medarbejdere

CTS Rådgivning - Syddjurs Kommune - Case

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

CTS Rådgivning - Syddjurs Kommune - Case

Mikkel Sølyst Jørgensen

Rådgiver
Direkte: +45 7222 6214
Mobil: +45 2535 7442
Email: miso@ebas.dk 

Vi står klar 

Send os en besked og fortæl os, hvordan vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her

Energi- og Bygningsrådgivning A/S  |  Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  |  CVR 33077831  |  Copyright © 2020 EBAS