Tilskudsrådgivning 

Hjælp til at søge tilskud til energieffektiviseringer fra Energistyrelsens puljer

Tilskudsrådgivning
Tilskudsrådgivning

Få styr på ansøgningen

Energistyrelsen giver virksomheder mulighed for at søge tilskud til projekter, der bidrager til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen. Der kan søges tilskud fra enten Erhvervspuljen eller Bygningspuljen. Der er afsat næsten 3,5 milliarder kroner frem mod 2029.

EBAS hjælper med at identificere projekterne samt sikrer at de lever op til dokumentationskravene Udover at vi hjælper med at søge tilskud, så kan vi som energirådgivere også bidrage med at prioritere de mest rentable energibesparelser og vælge mellem alternativer. Energirådgivning er et rigtig godt udgangspunkt, når du skal søge tilskud. En energiscreening eller et energisyn giver overblik over virksomhedens energisparepotentialer.

I EBAS har vi arbejdet med tilskud til energibesparelser i mange år, og kender til vigtigheden af, at også papirarbejdet er i orden. Vi er derfor den oplagte samarbejdspartner hele vejen igennem processen.

  Erhvervspuljen

  ”Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer i virksomheder er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Der er afsat 200 mio. kr. i 2020 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030.”

  Sådan skriver Energistyrelsen om de nye puljer til tilskud til energieffektiviseringer til erhvervsvirksomheder. Tilskuddet kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder som planlægger at gennemføre energieffektiviseringer.

  Der kan søges om tilskud til projekter, der handler om følgende:

  • Optimering og udskiftning
  • Intern udnyttelse af overskudsvarme
  • Reduktion i mængden af tilført energi (el, varme, køl)
  • Intern transport
  • Ændring i råvaremiks

  Der er en række krav, der skal være opfyldt. Her er det vigtigt at understrege, at projektet ikke kan sættes i gang, før der er givet tilsagn om tilskud. Ligesom vi kender det fra den gamle energispareordning.

  Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

  Bygningspuljen

  I Bygningspuljen gives der tilskud til bygningsejere, og dermed også boligforeninger. Det er et krav, at bygningen anvendes til helårsbeboelse.

  Der kan søges tilskud til følgende tiltag:

  • Klimaskærm
  • Konvertering
  • Drift

  EBAS hjælper med at sikre, at ansøgningen lever op til kravene, at dokumentationen er korrekt og fyldestgørende, samt at tidsfristerne overholdes.

  Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

  Sådan opnår I tilskud

  Alle virksomheder, som lever op til kravene om tilskud, kan ansøge om tilskud fra energistyrelsens puljer. EBAS kan hjælpe med denne ansøgningsproces, og bistå med at yde rådgivning og prioritere virksomhedens projekter.

  Det er den enkelte virksomhedsejer, der skal ansøge om tilskuddet, men med en fuldmagt kan EBAS også hjælpe med den, så vi dermed varetager hele processen. Det giver jer de bedste forudsætninger for at søge med den rette tilskudspris.

  Michael Mortensen

  Michael Mortensen

  Rådgiver
  Mobil: +45 4130 2802
  Email: mimo@ebas.dk 

  Tine Grosby Hommelgaard

  Tine Grosby Hommelgaard

  Senior Channel Manager
  Mobil: +45 6023 6385
  Email: tiho@ebas.dk

  Frederik Hald Lauenborg Lorentzen

  Frederik Hald Lauenborg Lorentzen

  Rådgiver
  Mobil: +45 6023 6374
  Email: frlo@ebas.dk 

  Mathias Rosenkilde Larsen

  Mathias Rosenkilde Larsen

  Rådgiver
  Mobil: +45 6023 6311
  Email: mrla@ebas.dk 

  Send os en besked og fortæl os hvordan, vi kan hjælpe

  Se vores privatlivspolitik her