Sådan tackler og forhindrer du rotter - Boligens levende fjende

Sådan tackler og forhindrer du rotter – Boligens levende fjende

Rotter er et stort problem i Danmark. De kribler og krabler, er sundhedsskadelige og ødelægger meget på sin vej. Rotten er kategoriseret som et skadedyr – med god grund. For de er ikke kun sundhedsskadelige for helbredet, deres hærgen kan også have konsekvenser for boligen, hvis rotterne slår sig ned.

Det er især i de koldere tider, der kan opstå problemer med rotter i boligen, fordi de søger mod varme og mad, forklarer Bo Halm Andersen, der er rådgiver hos EBAS.

”Rotterne søger indenfor, når vejret er koldt. I boliger finder de både varme, mad og gode ynglepladser. Men når vinteren og vejret er mildt, vil flere rotter også overleve, end hvis der var frost. Derfor er det især vigtigt at være opmærksom på rotter netop nu, fordi vi har den mildeste vinter. Og har de først været i huset, sætter de nogle spor, som også kan tiltrække andre rotter,” forklarer Bo Halm Andersen.

Skader boligen indefra
Når først rotterne er kommet ind og har indfundet sig, kan det have konsekvenser for både helbred og bolig. Rotten opholder sig ofte i kloaksystemet og kan derfor bære rundt på en masse sygdomme, som nemt smittes videre til mennesker. Især skal man lade være at røre ved rotteekskrementer, og derudover skal man smide alt mad ud, som rotterne kan have været i nærheden af.

Rotten har desuden stærke tænder og kan gnave sig gennem næsten alt andet end hårdt jern. De kan derfor lave skade på afløb, afløbsrør, ødelægge isolering i tagrum og under gulvene, ødelægge inventar og samtidig kan der opstå risiko for brand ved at rotterne gnaver sig gennem elinstallationer, så der opstår kortslutninger.

Skader fra rotter kan både være store og små. Men ofte er de svære at finde frem til og reparere, fordi rotten kan navigere rundt i hele boligen på svært tilgængelige steder. Konsekvenser efter rotter kan derfor både være gemt, uoverskuelige, dyre og farlige,” forklarer Bo Halm Andersen.

I mange huse er vandrørene, som fører vandet frem til vores installationer, opført under gulvene – et af de steder, hvor rotten ynder at bygge rede. Derfor kan en af de store skader, en rotte kan forårsage, være et brud på et eller flere vandrør, fordi rotten er afhængig af meget væske og vil derfor søge mod det. Vandrør er konstant under tryk, og hvis rotten får lavet hul, kan det udvikle sig til en meget stor og dyr vandskade i boligen. Det vil kræve en reparation af det utætte vandrør og i værste fald udskiftning af gulvet samt udbedring efter følgeskaderne.

Vil du passe godt på din bolig og forebygge skader? Med et boligeftersyn fra EBAS, får du et indgående kendskab til din bolig under overfladen og muligheden for at sikre en velholdt bolig i fremtiden.

Sådan tackler og forhindrer du rotter - Boligens levende fjende
Sådan tackler og forhindrer du rotter - Boligens levende fjende

Rotten kommer ind via kloakken

Ofte kommer rotterne ind i huset via kloaksystemet. Hvis der er fejl eller utætheder i afløbene eller i udluftningen af afløbet, kan rotterne komme ind i boligen via afløb på badeværelset, køkken, kælder, bryggers og lignende. Derudover vil rotterne også kunne komme ind via utætheder i taget, ved ventilationsriste eller andre småhuller rundt på boligen.

Det er vildt, hvilken vej de finder ind. Hvis hullet er på størrelse med deres hoved, kan de sagtens få resten af kroppen igennem også. Og når de er kommet ind, vil de ofte grave tunneller ind under gulvene, fordi de der finder ynglepladser, varme og er tæt på maden i køkkenskabene – som de også nemt graver sig op til,” siger Bo Halm Andersen.

Nogle af de åbenlyse tegn på rotter er støj som hvin og puslen, lugtgener og rotteekskrementer. Rotten er sky, så ser man først en rotte, kan problemet være større og indbefatte flere rotter.

Luk rotteindgangene
Bo Halm Andersens bedste råd er at forhindre, at rotter overhovedet har adgang til boligen. Derfor er det altafgørende, at man forhindrer deres indgang via kloakken og gennem åbenlyse huller og sprækker.

Man skal derfor sikre sig, at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt. Ifølge Bo Halm Andersen bliver nyere huse i dag opført med en rottespærre. En rottespærre forhindrer rotter i at trænge ind gennem afløbene, mens kloakvand stadig kan løbe ud i kloakken.

Selvom rottespærren er effektiv, er der mange ældre huse, der ikke har fået den installeret.

Rottespærren er et effektivt middel til at forhindre rotter i at trænge ind via kloakken. Men kloakken er ikke det eneste sted, rotterne kan trænge ind,” siger Bo Halm Andersen og fortæller, at man kan tage sine forbehold ved at efterse og reparere ydermurene, døre, vinduer og tag for åbenlyse huller og sprækker. Samtidig skal man tjekke sine ventilationsriste for utætheder.

Er man på forkant og har tættet huller og sprækker, er der mindre chance for, at de kan komme ind, når vejeret er koldt. Dog skal man huske at lade være at lade kældervinduer stå åbne for lang tid om vinteren. For kan de dufte noget, kan de sagtens hoppe ind,” siger Bo Halm Andersen.

Opstår der et rotteproblem på egen grund, har man også pligt til at oplyse sin pågældende kommune om skadedyrene. Herefter tager kommunen affære. De sørger for fjernelsen af rotterne, men skaderne fra rotternes besøg skal du selv betale.

Hvis naboen har problemer med rotter, er det en god ide selv at tjekke efter og være opmærksom. For bliver rotterne blokeret et sted, går de ofte videre til ”naboen”. Det er også god stil selv at gøre de omkringliggende ejendomme opmærksomme på, hvis du selv har et rotteproblem,” siger Bo Halm Andersen.

 

 

Har du fundet drømmeboligen, men er i tvivl om, om boligen bærer præg af skader fra for eksempel rotter? EBAS tilbyder kompetent køberrådgivning og vurdering af den byggetekniske tilstand på den bolig, du er interesseret i – på den måde kan du træffe det rigtige valg, på det rigtige grundlag. Se mere om mulighederne for køberrådgivning her.