Pas på regnen: Vær opmærksom og undgå dyre vandskader

Pas på regnen: Vær opmærksom og undgå dyre vandskader

Efteråret lurer lige rundt om hjørnet. Og vi går en tid i møde med lavere temperaturer, blæst og en del mere regn. Og det er især regnen, der kan være et mareridt for boligejeren, da vandskader er noget af det dyreste og mest uoverskuelige at udbedre.

Bo Halm Andersen, der er rådgiver hos EBAS, fortæller her, hvad du skal være opmærksom på ved efterårets våde vejr – og hvordan du forebygger eventuelle skader.

”Oversvømmelse og vandskader sker ofte i efteråret, fordi vi får mere regn. Men er man opmærksom, kan man forebygge og afværge de fleste skader, der ellers ville være opstået på grund af regnen,” forklarer han.

Pas på kloakken

Skybrud kan ofte belaste kloaknettet så voldsomt, at vandet ikke kan komme væk hurtigt nok. Det kan i værste fald betyde, at vandet vil finde den nemmeste vej – og det kan være tilbage i huset og op gennem gulvafløbene. Især skal man være opmærksom, hvis man har kælder, da gulvafløbene der er mere udsat.

”Det er værst i ældre huse, da kloakvandet og regnvandet ofte ledes væk det samme sted. Ved nyere huse er kloakvandet og regnvand ofte adskilt, hvilket gør at det er sværere at belaste rørene,” siger Bo Halm Andersen og forklarer, at man kan forebygge, at vandet løber tilbage ind i huset med en tilbageløbssikring.

”At få etableret en tilbageløbssikring betyder, at vandet kan løbe den rigtige vej – ud i kloakken – men at det ikke kan løbe den forkerte vej – ind i huset. På den måde sikrer man sit hus, men man skal stadig være opmærksom på sin brønd og oversvømmelse der,” siger Bo Halm Andersen.

Men hvad så med oversvømmelse udenfor?

Udenfor skal man ifølge Bo Halm Andersen sørge for at sikre sit hus, inden der kommer skybrud. Foruden at tagrendenedløbene skal være renset, så vandet kan komme gnidningsfrit igennem, skal man også sørge for, at kælder- og lysskakte, som er placeret under terræn, er dækket af, så vandet ikke kan sive ind.

”Kælder- og lysskakte er det rene badekar under skybrud. Derfor er det meget vigtigt, at de lukkes af, så vandet ikke kan komme ind i huset den vej. Derudover skal man tjekke, om der er revner eller sprækker i soklen. Soklen skal nok holde vandet ude, hvis der er en mindre oversvømmelse – men ikke hvis der er sprækker eller revner, for så siver vandet direkte ind og kan forårsage fugtskader,” siger Bo Halm Andersen og opfordrer til, at man minimum en gang om året går sit fundament og murværk efter for sprækker og revner.

Ifølge Bo Halm Andersen skal man også være opmærksom, selvom man ikke har kælder. For en del huse har et ventileret hulrum under gulvet, hvor der er riste nederst i soklen. De riste skal også dækkes af inden skybrud for at forhindre fugtskader.

 

Undgå dyre skader i fremtiden med et Boligeftersyn fra EBAS. Et Boligeftersyn giver dig et 360 graders overblik over din boligs tilstand – og anbefalinger til vedligeholdelse og istandsættelse i fremtiden. På den måde sikrer du dig et sundt hus. 

 

Byg ikke nyt i en vandpyt

Der bygges rigtig mange nye huse – som naturligt er forbedret på mange punkter. Men er man ikke opmærksom på regnvand, når man bygger, kan det give store gener senere.

”Det er vigtigt, at man observerer sin grund, inden man bygger, så man ser, hvor regnvandet løber hen – og om det ledes godt nok væk. Det samme er gældende, når man bygger – så skal man sørge for, at vandet løber væk fra huset og ikke ind mod huset. På den måde kan man forebygge rigtig mange skader forårsaget af regnvand,” forklarer Bo Halm Andersen.

Pas på de skjulte vandskader

Det er ikke alle vandskader, der opdages med det samme. For eksempel er tagrummet og kælderen et gemt men udsat sted.

Hvis man for eksempel har sat pladebeklædning på væggene i kælderen, vil man derfor ikke opdage, om vandet siver ind fra ydremuren/soklen. Og efter længere tids fugtpåvirkning kan det give anledning til skimmelvækst og råd.

Et tagrum er ligeså udsat, fordi det ikke er et sted, man kommer hver dag. Her er det en god ide at gå derop efter et skybrud, da længere tids fugtpåvirkning der, også kan give skimmelsvamp.

”Regnen skal nok finde ind, hvis tagsten er beskadiget, eller hvis der er revner i soklen. Derfor er det en god ide at tjekke de skjulte steder, når der har været meget regn, så man opdager skaderne i tide,” siger Bo Halm Andersen.

 

Er du i tvivl om, om drømmehuset gemmer på en skjult vandskade? Tag EBAS med på husjagten med en Køberrådgivning. EBAS eksperter giver dig klar besked om boligens byggetekniske tilstand her og nu – og indsigt i den vedligeholdelse, du kan forvente fremover.

Pas på regnen: Vær opmærksom og undgå dyre vandskader