Pas på frosten: Sådan undgår du skader på boligen

Pas på frosten: Sådan undgår du skader på boligen

Juletiden er over os – og vi er gået kolde måneder i møde. Det kan være en hård fornøjelse som husejer. Udover at sneen skal ryddes, kan selve huset nemlig også tage skade af de lave temperaturer og den massive nedbør, hvis ikke man er opmærksom i denne årstid. Derfor har rådgiver fra EBAS Bo Halm Andersen samlet en række gode råd, der gør det nemmere at undgå frostskader på huset.

Revner i husets sokkel

Husets sokkel er det bærende fundament og grundlaget, som selve huset hviler på.

Ligger der sne op ad soklen i længere tid af gangen, er der risiko for revner i fundamentet, hvor vand fra sne og slud kan trænge ind og herefter fryse til igen om natten. Og det betyder, at revnerne kan udvides og bliver større – samt risiko for afskalning af sokkelpuds.

Det er derfor vigtigt, at du løbende fjerner sneen fra husets sokkel og reparerer de mindre skader hurtigst muligt med sokkelpuds og eventuelt maling.

Tilstoppede tagrender

Det er også vigtigt at huske tagrenderne, når vinteren melder sin ankomst. Her kan nemlig ligge både blade og grene fra efteråret. Fjernes de ikke, er der risiko for at blokere for sne og regnvand, der i stedet løber over sine kanter og ned af husets facade.

Fortsætter vandet med at ramme facaden samme sted, kan det i sidste ende forårsage fugtskader og frostsprængninger – ligesom ved soklen.

 

Er du i tvivl om, hvad du skal vedligeholde på din bolig? Eller hvordan du bedst griber det an? Så skal du kigge nærmere på et boligeftersyn fra EBAS. Med et boligeftersyn får du nemlig et 360 graders overblik over tilstanden på din bolig – og du får samtidig overblik over dine muligheder for at forbedre den og reducere energiforbruget.

Utætte vinduer

Et af de mest udsatte områder på husets facade er i samlingerne, hvor forskellige materialer mødes og skal holde tæt. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på eksempelvis vinduer og sikre, at fugerne, der udfylder rummet mellem selve vinduet og muren, ikke bliver skadet af frosten. Opdager du små huller eller revner i fugen, bør du reparere det hurtigst muligt, inden fugten trænger ind og gør yderligere skade.

Desuden skal listerne rundt om vinduet gerne sidde helt tæt på glasset, så der ikke kommer vand mellem glas og liste, da dette kan få ruden til at punktere eller revne.
Vær ligeledes opmærksom på at tjekke tagrummet for eventuel fygesne, som kan skabe risiko for skader på huset, når det bliver tøvejr og fygesneen vil smelte.

Sprængte vandrør

Når temperaturen er godt under frysepunktet, kan frosten risikere at sprænge dine vandrør og medføre store vandskader i dit hus.

Det sker når vandet udvider sig som resultat af de lave grader.

Det kan derfor være en god idé med en grundig efterisolering omkring rørene, inden frosten kommer – ligesom vandet gerne skal cirkulere døgnet rundt.

Isolering koster typisk mellem 10 og 30 kroner per meter, og det behøver derfor ikke at være et dyrt arbejde, hvis du selv er handy.

Husk ligeledes at lukke for vandtilførsel til eventuelle udvendige vandhaner omkring huset.

Pas på frosten: Sådan undgår du skader på boligen