Hvad er tolerancegraderne for byggeri?

Hvad er tolerancegraderne for byggeri – hvor perfektionistisk må du være, når du får bygget nyt?

Rigtig mange vælger at hyre håndværkere eller byggefirmaer, når der skal laves større renovationer eller bygges nyt hus. På den måde sikres det, at arbejdet udføres af professionelle, er byggeteknisk korrekt og følger reglerne. Men ligesom med så meget andet, må man acceptere, at der kan være små afvigelser og unøjagtigheder.

Som bygherre kan det være tilfredsstillende at følge arbejdet undervejs og holde øje med, at alt skrider frem som aftalt. Men det kan samtidig også give anledning til spørgsmål. Det kan være, du opdager skæve mursten, buler i væggen eller et gulv, der ikke helt er i vater. Men hvor slem skal opdagelsen være, før der er tale om en reel fejl, der skal udbedres?

Man må påpege det, man har lyst til, men der findes et sæt regler, der forklarer, hvor grænsen går – og de kaldes tolerancer. Der findes tolerancer inden for hvert håndværkerfag, og tolerancerne er lavet for at forebygge konflikter på grund af forskellige opfattelser af kvalitetsniveauet for det givne byggearbejde” forklarer Carsten Høg Christensen, der er byggesagkyndig hos EBAS.

Han forklarer, at mange kan have forskellige meninger om et byggeris udførelse, og derfor er tolerancerne en gylden mellemvej, man som bygherre og håndværker kan læne sig op ad.

Og hvis ikke andet er aftalt, er det ofte de normale tolerancegrader, håndværkerne arbejder efter.

Konkrete tolerancer
Dansk Byggeri har udarbejdet en hjemmeside, der grundigt beskriver de forskellige tolerancer inden for hvert fag. Her står det tydeligt opdelt, hvordan man for eksempel tjekker, om malingen lever op til kravene, eller at fliserne ikke er for skæve.

Her er et par eksempler fra tolerancer.dk:

Murværk
Ved visuel bedømmelse af blankt murværk, vægge med fliser eller pudsede overflader skal bedømmelsen ske i almindeligt lys og i stående afstand af cirka 1,6 meter fra væggen.

Hvis væggen ser pæn og ensartet ud på den afstand med almindeligt lys, kan arbejdet kategoriseres som almindeligt godt håndværk – også selvom man ville kunne mærke små riller med hænderne eller ville se sandkorn ved at lyse med kraftigt spotlys.

Fliser
Fliser skal monteres, så de flugter med fliserne ved siden af. Tolerancer for forskydning af fliser er en millimeter. Hvis man skal kontrollere, at tolerancen er overholdt, kan man bruge et retholt (en lige stang af træ eller metal), som holdes parallelt med den overordnede flugtelinje. Herefter kan afvigelsen måles med en lineal.

Gulve
Gulve er normalt lige, hvis de ikke svinger med mere end to millimeter målt over to meter. Hvis du skal måle tolerance på gulvets planhed, skal du også bruge et retholt på to meter, med ben, der har en højde på to millimeter.

Først vender man sit retholt på hovedet med benene opad og kører det langsomt langs gulvet. Vipper det, betyder det, at gulvet ikke er plant. Man vender derefter sit retholt om for at tjekke, om det svinger med mere end to millimeter. Vipper det også, når man har vendt sit retholt om på benene, er tolerancegraden overskredet.

Man kan som bygherre godt stile højere krav og dermed aftale med sine håndværkere, at arbejdet udføres med ingen eller lavere tolerancer, men så vil man også kunne forvente længere byggetid og højere pris.

Alt kan aftales med entreprenøren eller håndværkerne. Men det er meget vigtigt, at det aftales inden byggeriet går i gang, og at der er enighed på papiret også” siger Carsten Høg Christensen.

Hvad er tolerancegraderne for byggeri?

Allier dig med en byggesagkyndig

Selvom man som bygherre selv kan finde frem til tolerancerne og afprøve dette på sit byggeri, hvis man er i tvivl, kan det stadig være svært og uoverskueligt. Derfor kan det ifølge Carsten Høg Christensen være en god ide at alliere sig med en byggesagkyndig.

”En byggesagkyndig kender til reglerne og har erfaring. Derfor vil mange spørgsmål kunne afklares direkte med den byggesagkyndige, som også kan tilse byggeprojektet,” siger Carsten Høg Christensen og forklarer, at en byggesagkyndig også vil kunne rådgive i tolerancerne og forklare, om der er grund til at gå videre med opdaget skævt gulv eller muligt manglende malerarbejde.

Det vil også være nemmere at trumfe sin sag igennem over for entreprenøren med en byggesagkyndig i ryggen, hvis der er tale om en reel fejl, der skal udbedres.

 

 

Har du brug for en Byggesagkyndig til at kigge din bolig igennem? Se mere om hvad vores erfarne Byggesagkyndige kan hjælpe dig med.