Hvad dækker farverne rød, gul og grå i tilstandsrapporten over?

Hvad dækker farverne rød, gul og grå i Tilstandsrapporten over?

Når en bolig skifter hænder, er der mange aftaler og rapporter, som både køber og sælger skal forholde sig til. De fleste af os har hørt om rød, gul og grå i en Tilstandsrapport, men hvad dækker de egentlig over? Det opsummerer EBAS kort her:

Tilstandsrapportens karakterskala
Tilstandsrapporten beskriver husets tilstand. I rapporten giver en Bygningssagkyndig husets skader farver efter, hvor alvorlige de er. Det er hussymboler med farverne rød, gul, grå og sort. Farverne giver udtryk for tidsperspektivet. Det betyder, hvornår en skade bør udbedres, og om den skal laves på kort eller på længere sigt. En kritisk skade er markeret med farven rød og bør udbedres hurtigst muligt. Alvorlige skader er markeret med gul og bør udbedres inden for en periode på ca. et par år. For mindre alvorlige skader markeret med grå er der ikke anført konkret tidsperspektiv. Mulige skader er markeret med sort og bør afdækkes inden køb af en ejendom, da der kan vise sig at være dyre skader, som er omfattende at udbedre. Desuden hæfter man som køber selv for disse.

Rød – Kritiske skader
Skader som allerede har medført, eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

 

Gul – Alvorlige skader
Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele

Grå – Mindre alvorlige skader
Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.

Sort – Mulige skader
Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges nærmere for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Her er skaderne, du IKKE skal være bekymret over i forbindelse med tilstandsrapporten

Mange boligejere er nervøse og bekymrede over de skader, der gemmer sig i tilstandsrapporten. Ifølge Bo Halm Andersen, der er byggesagkyndig fra EBAS, kan skaderne ofte se værre ud, end de egentlig er, og der er derfor ingen grund til bekymring. I videoen viser han tre eksempler på skader i tilstandsrapporten, som folk er unødvendigt bekymret over.

Står du og skal købe eller sælge bolig? Så kan du her læse mere om hvordan EBAS kan hjælpe med Tilstandsrapporten