Her skal du være særlig opmærksom, når du bygger eller køber bolig

Her skal du være særlig opmærksom, når du bygger eller køber bolig

Påbud med fladt tag, forbudt med kat, ingen mulighed for fjernvarme, forurenet grund. Selvom du har fundet drømmeboligen eller drømmegrunden til dit nye hus, kan der gemme sig ubehagelige overraskelser, hvis du ikke er ekstra opmærksom. Bliv klogere på, hvilke særlige områder du skal være opmærksom på, inden du skriver under på dit drømmekøb.

Inden du sætter din endelige underskrift og køber ny bolig eller byggegrund, bør du udover selve boligens byggetekniske stand sætte dig ind i de konkrete regler og forhold for området du bygger i. Der kan nemlig være særlige regler, som i værste fald kan påvirke din bygge- eller boligdrøm negativt. I den forbindelse er det vigtigt, at du ikke kun læser tilstandsrapporten på boligen, men også orienterer dig grundigt i lokalplanen og orienterer dig om ejendommens eventuelle servitutter, der findes under tinglysning.dk og dingeo.dk. Endelig er det en god idé at rådføre sig med en advokat til at se de kontraktlige forhold igennem og eventuelt at indgå i dialog med kommunen.

Forurening på grunden
I nogle tilfælde vil en mindre forurening på en grund ikke have nogen betydning for boligejeren eller bygherre. Dog kan der være tilfælde, hvor mængden er så markant eller typen af forurening, såsom, tjære, olie eller radon, hvor sidstnævnte udgør en sundhedsfare og kan påvirke indeklimaet og dit helbred. Desuden kan det være vanskeligt at købe, sælge eller låne til en forurenet grund. Derfor bør man altid sætte sig grundigt ind i jordforholdende. Fx ved at søge informationer på nettet fx via Danmarks Miljøportal, dingeo.dk eller ved at kontakte kommunen.

Regler om særlige hussdyr
Det lyder måske skørt, men har du glædet dig til at holde kat eller et andet bestemt husdyr, kan du blive skuffet.

Du kan nemlig komme ud for særlige såkaldte servitutter også kaldet særlige begrænsninger, der kun tillader at holde bestemte husdyr, såsom hund eller kat.

Er du i tvivl om drømmekøbet også er det ideelle i virkeligheden? Fjern tvivlen med køberådgivning fra EBAS

Her skal du være særlig opmærksom, når du bygger eller køber bolig

Privatlivets fred
Hvis du er uheldig, kan glæden ved uforstyrret at drikke kaffe på terrassen forblive en drøm. I nogle tilfælde er der nemlig grunde, hvor det planlægges at lægge en offentlig sti indover, eller som måske allerede er offentlig. Derudover kan der være planer om opbygningen af særlige erhverv i nærheden, der giver anledning til støjgener.

Høje fjernvarmepriser
Måske har du fået drømmegrunden til en rigtig god pris og glæder dig til at bygge nyt energivenligt hus med få omkostninger til energiforbruget. Dog bør man være opmærksom på fjernvarmepriserne i den pågældende kommune, da der kan være store forskelle på gennemsnitsprisen, når man kigger på de officielle opgørelser over fjernvarmepriserne, og dermed kan udgifterne til varme blive dyrere end ventet. Du kan se prisen på fjernvarme hos dit lokale varmeværk.

Her skal du være særlig opmærksom, når du bygger eller køber bolig

Kun særlige tagtyper tilladt
Har man altid drømt om stråtag på boligen, er det ikke sikkert, det kan lade sig gøre. I nogle områder er der nemlig særlige bestemmelser, der påbyder en bestemt tagtype eller en bestemt højde for et byggeri.

Dette vil så gøre sig gældende for samtlige boliger og byggerier i området. Her kan man med fordel tjekke lokalplanen. Er man i tvivl om tagtypens byggetekniske fordele og ulemper, kan man med fordel rådføre sig med en byggesagkyndig.

Andre særlige forhold?
Ovenstående er et udpluk af områder, man bør være opmærksom på. I praksis findes der dog flere regler, man bør være opmærksom på, såsom luftforurening og risiko for oversvømmelse.

Endelig er det væsentligt, at særlige forhold på din grund, såsom bestemte jordforhold eller stærkt skrånende grunde, kan medføre byggetekniske begrænsninger, hvis man bygger nyt eller have påført skader på en eksisterende bolig. Er man det mindste i tvivl, om betydningen af dette, er det altid en god idé at tage en byggesagkyndig til råds. Fx hvis man har fundet drømmeboligen på en skrånende grund og ønsker en gennemgang af tilstandsrapporten på boligen.