Fra A2020 til G: Her er energimærkningens ABC

Fra A2020 til G: Her er Energimærkningens ABC

Husets Energimærke viser, hvor god energimæssig stand boligen er i. Det har betydning for husets indeklima og energiforbrug – så jo bedre Energimærke, des mindre udgift har du til f.eks. varmeregning og des sundere er huset. I Energimærkningsrapporten er der også forslag til, hvilke energirenoveringer det kan betale sig for dig at foretage på huset.

I Danmark er det sælgers ansvar at sørge for en lovpligtig Energimærkning, der placerer boligen på en skala fra A2020-G, hvor A2020 er det mest energieffektive, mens G er det mindst effektive. Jo nyere boligen er, des højere er energimærket typisk, og de fleste boliger i dag ligger på trin C-G, hvis de ikke er blevet energirenoveret eller er nyopførte. Ifølge Energistyrelsen ligger varmeforbruget for et parcelhus med energimærke C på 140 kvadratmeter, der har fjernvarme, på 18.600 kWh/år. Det svarer til 13.020 kr. årligt.

Her er kendetegnene og forskellene på en bolig med Energimærke A2020 og et med Energimærke G.

Kendetegn for huse med Energimærke A2020

 • Huset skal være helt tæt
 • Vinduer og døre skal være energimærke A efter nyeste standard og vinduer må maksimal optage 22 m2 pr 100m2
 • Boligen har supplerende varmekilde i form af solvarme, varmepumpe eller et stort solcelleanlæg på f.eks. 40 m2
 • Min. 500 mm isolering ved gulv
 • Isolering i ydervæg i alt: 410 mm
 • 500 mm isolering ved loft/tag
 • Maksimal tilladt transmissionstab/m2 (varmetab): 5- 7 %
 • Energirammen (energiforbrug): 20 kWh/m2

Kendetegn for huse med Energimærke G

 • Huset er ikke tæt, og man vil opleve betydelige kuldebroer og trækgener
 • Ofte kun 1-lags glas (ikke termoruder)
 • Meget lidt isolering og ingen hulmursisolering samt meget lidt tagisolering
 • Huset er typisk fra før 1960. Der kan f.eks. være tale om et hus med mere end 100 år på bagen
 • Varmekilde er ofte elvarme eller oliefyr af ældre dato samt ingen supplerende varmekilde
 • Energirammen (energiforbrug): > 240 + 6.500/ det opvarmede etageareal (i m2 )

Står du og skal sælge din bolig? Så kan du her læse mere om, hvordan EBAS kan hjælpe dig med Energimærkning.