Forstå boligens El-tjek (el-installations) rapport

Forstå boligens El-tjek (el-installations) rapport

Selvom oversete fejl i boligens El-tjek rapport, også kaldet El-installationsrapport, kan få store konsekvenser for både pengepung og den personlige sikkerhed, bliver den ofte glemt, når man står midt i et boligkøb. Derfor klæder EBAS dig nu godt på til at forstå, hvad en el-tjek rapport dækker over, og hvilke typiske fejl i elinstallationerne, du skal være opmærksom på, inden du skriver under på kontrakten til din nye drømmebolig.

Hvad er en El-tjek rapport, og hvorfor er den vigtig?
Det er et lovkrav, at sælger udarbejder en El-tjek rapport, når boligen skal sælges. Kort fortalt skal rapporten redegøre for, hvorvidt stikkontakter, el-tavler, ledninger og diverse strømforbindelser er installeret korrekt efter de gældende lovkrav, og om de er funktionsdygtige. El-tjek rapporten ligner Tilstandsrapporten til forveksling, med samme visuelle opbygning og karakterskala, men du må ikke tage fejl af, at der er tale om to forskellige og hver især vigtige rapporter. El-tjek rapporten kan nemlig afsløre småfejl i installationerne, som fx en manglende dåse ved et lampeudtag samt ulovlige installationer, der kan udgøre en livsfare for beboerne i huset.

Er installationerne allerede anført i rapporten, er det den nye ejers ansvar at få eventuelle fejl udbedret dem. Hvis ikke det bliver gjort, risikerer køber både at stå med skaderne 10 år efter huskøbet samt mangle dækning fra sin forsikring. Og det kan blive en stor økonomisk omkostning.

Find fem fejl
Selvom mange boligkøbere overser standen på elinstallationerne, kan du selv være på forkant med fejlene. Her er fem typiske fejl, du bør holde øje med i el-installationsrapporten:

1. Fejlstrømsafbrydere (HPFI-anlæg). Hvis den er defekt, kan det blive en livsfarlig affære. Sørg for at afprøve systemet en gang om året.

2. Halogenspots. Undersøg om indbygningen til boligens halogenspots ser rimelig ud. Hvis der eksempelvis er indsat forkerte kabler eller, hvis spots og ledninger er placeret for tæt på isoleringen, kan det udløse en brand.

3. Nedsænkede lofter. Installationer, der ikke er udført rigtigt fra den eksisterende del af loftet til det nedsænkede loft, kan forårsage brand.

4. Bløde ledninger og stofledninger fx ved udendørs installationer kan være årsag til brand og personskade.

5. Jordledninger. Hvis der ikke er en jordledning, eller hvis den ikke er udført korrekt, kan det forårsage personskade.

Forstå karaktersystemet
De givne karakterer er et udtryk for, hvilken stand ejendommens elinstallationer er i. Sådan kan du tyde karaktersystemet:

IB = Ingen bemærkninger.

K0 = Praktisk eller kosmetisk mangel.

K1 = Ulovligt forhold, som dog ikke umiddelbart er farligt eller påvirker funktionsdygtigheden.

K2 = Ulovligt forhold, som på længere sigt kan være farligt eller påvirke funktionsdygtigheden i en mindre eller afgrænset del af installationen. Der er en mindre potentiel risiko for personskade eller brand.

K3 = Ulovligt forhold som nu eller på kortere sigt kan være farligt og påvirke funktionsdygtigheden i en væsentlig eller omfattende del af installationen. Der er en større potentiel risiko for personskade eller brand.

UN = Bør undersøges nærmere.

FAQ om El-tjek rapporten

Hvem har brug for en El-tjek rapport?
Det har både huskøbere- og sælgere. Ingen har formentlig lyst til at sælge en bolig, der er fuld af el-mangler, som i værste fald kan blive livstruende for de nye ejere. For køberne er det et spørgsmål om sikkerhed og økonomisk overblik at få tjekket installationerne af en professionel. Bestil et El-tjek og få udbedret eventuelle fejl her.

Hvad er prisen på en el-installationsrapport?
EBAS tilbyder tre forskellige pakker. Prisen for en El-tjek rapport alene er 1.695 kr. Tilkøber du samtidig en Tilstandsrapport og Energimærke vil prisen ligge på 10.190 kr. Find alle boligens rapporter og vores forskellige pakker her.

Er der noget, der ikke medtages i El-tjek rapporten?
Ja, de såkaldte ”ikke-synlige installationer” som fx ledninger over et nedhængt loft, installationer uden for selve boligen, hårde hvidevarer og andre brugsgenstande gennemgås ikke i forbindelse med el-eftersynet og medtages derfor ikke i el-rapporten. Der tages heller ikke stilling til, om installationerne er tidssvarende.

 

Hvilke boliger kan El-tjek rapporten udarbejdes til?
Det er muligt at udarbejde en El-tjek rapport for alle typer af ejerboliger. Dvs. enfamilieshuse, ejerlejligheder, sommerhuse og nedlagte landbrug.

Hvor længe er El-tjek rapporten gyldig?
El-tjek rapporten er gyldig i et år efter, at den er udarbejdet.

Hvem har ansvaret for at udarbejde El-tjek rapporten?
Det har en autoriseret elinstallatør på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Det er dit ansvar at få læst den igennem og tjekke den efter for fejl.

Hvad hvis jeg har spørgsmål til den rapport, der laves?
Du kan altid tale med elinstallatøren, der laver din rapport. Efter endt besøg modtager du El-tjek rapporten, hvor kontaktoplysninger er angivet, og du er velkommen til at sende spørgsmål eller bemærkninger.

Har du brug for rådgivning og mere vejledning til, hvordan du løbende holder dit hus i topform? Hos EBAS har vi forskellige muligheder og produkter, der hjælper dig til netop dette. Tøv ikke med at kontakte os på tlf. 70 20 86 86 eller info@ebas.dk