Foraflevering og aflevering ved nybyg: Det skal du være opmærksom på

Foraflevering og aflevering ved nybyg: Det skal du være opmærksom på!

Skal du snart overtage dit nye hus? Mange byggefirmaer tilbyder foraflevering, nogle uger inden du overtager dit nye hjem. Ved forafleveringen gennemgår du byggeriet for fejl og mangler sammen med din byggeleder. På selve afleveringsdatoen får du nøglen og har dermed overtaget boligen – også her gennemgås huset for eventuelle fejl og mangler, som byggefirmaet typisk kommer og laver efterfølgende.

Fordelen ved foraflevering er, at byggefirmaet får mulighed for at udbedre de fejl og mangler, der bliver påpeget til forafleveringen inden selve overtagelsen. Det kan betyde, at der kun vil være få udbedringspunkter på selve afleveringsdatoen – og dermed er huset mere indflytningsklart.

Men står du over for de sidste to faser af dit nybyggeri og har svært ved at overskue, hvad du skal være opmærksom på?

Lasse Pedersen, der er rådgiver hos EBAS og foretager Byggetilsyn, hvor han også er med ved foraflevering og aflevering, giver her eksempler på nogle af de mange parametre, man skal være opmærksom på ved foraflevering og aflevering.

”Ved foraflevering gennemgår vi huset grundigt og påpeger alle de fejl og mangler, vi finder. Vi gennemgår også huset ved aflevering, men ofte er fejlene fra førafleveringen blevet fikset og der burde derfor være færre udbedringspunkter efter afleveringsdatoen,” siger Lasse Pedersen.

 

Få hjælp til forafleveringen hos EBAS. Står du over for byggeriets sidste faser og mangler en kyndig byggesagkyndig ved din side?

EBAS tilbyder Byggetilsyn, hvor du enten kan få byggeteknisk hjælp gennem hele byggeprocessen eller hyre en byggesagkyndig ind til afleveringsforretningen. Ring og hør nærmere på 70 20 86 86.

Foraflevering og aflevering ved nybyg: Det skal du være opmærksom på

Vigtige punkter udvendigt

Sokkel: Her kigges der efter forskellige typer af revner. Ved nybyg burde der ikke forekomme revner. Men findes de alligevel, kategoriseres de. Der vurderes, hvor alvorlige de er, hvor en sætningsrevne (som ofte er stor og dyb) skal tages alvorligt. Her vil man ofte prøve at finde frem til, hvordan den eller de er opstået. Finder man svindrevner, er det mindre alvorligt, og det anbefales, at man vender tilbage til revnen for at vurdere den til et års gennemgang af huset.

Murværket: Her kigges der efter, om fugerne er fyldt ud, og om murstenene har skader. Hvis der findes knækede mursten skal de skiftes, hvor mangelfulde fuger skal repareres.

Vinduer og døre: Først tjekkes funktionen – og om de åbner og lukker, som de skal. Derefter tjekkes der for skader og ridser.

Tag: Der vurderes om tagstenene ligger ordentligt og om linjerne – for eksempel ved skotrenden – er lige. Der kigges også i tagrummet for at tjekke op på ventilation, aftræksrør og isolering. Ventilationen er vigtig i tagrummet, så der ikke skabes fugt. Isoleringen skal ligge korrekt og tæt.

”Vi gennemgår næsten alt med fokus på funktionalitet, udseende og tolerencegrader. Og det kan være svært at gennemgå en hel bolig, hvis ikke man har byggeteknisk viden, fordi der er så mange forskellige parametre man kigger efter, samtidig med at man tjekker tolerancer, regler og udføring,” siger Lasse Pedersen.

Vigtige punkter indenfor

Alt inventar: Der kigges efter om lågerne hænger, om skuffer kører som de skal, og om der er synlige ridser og skrammer.

Gulv: Der tjekkes om gulvet er plant, og om der er synlige ridser eller skrammer. Samtidig tjekkes dørkarme og lister også for synlige fejl og ridser/skrammer.

Lofter: Der tjekkes om loftet er plant og om malerarbejdet er udført efter gældende tolerancer.

Badeværelser: Fuger tjekkes for, om de er tætte, så der ikke er risiko for, at der siver vand ud i andre dele af bygningen. Derudover tjekkes fliserne for planhed og fugeafstanden måles også efter gældende tolerancer. Samtidig tjekkes alle vandhaner og toiletter for funktionsfejl.

Malerarbejde: Det er ofte på selve afleveringsdatoen, der tjekkes, om malerarbejdet er mangelfuldt, da det ofte er nogle af det afsluttende ved byggeriet.

”Vi sørger også for at tjekke tolerancegrader de forskellige steder vi tjekker huset. For eksempel skal malerarbejdet vurderes i en afstand på cirka 1 meter i en vinkel på 45 grader i dagslys,” forklarer Lasse Pedersen.

Har du brug for hjæp til dit nybyggeri? EBAS tilbyder Byggetilsyn, hvor du får tilknyttet en rådgiver, der er med fra start til slut under byggeprocessen. Rådgiveren gennemgår flere gange byggeriet for fejl og mangler og afleverer hver gang et byggenotat til byggefirmaet. Konceptet ved et Byggetilsyn er, at du får, hvad du har skrevet under på, samt et byggeteknisk overblik over processen fra underskrift til nøgleaflevering. Ring og hør nærmere på 70 20 86 86.