Fem gode råd til at sikre dit hus mod radon

Fem gode råd til at sikre dit hus mod radon

Radon er en radioaktiv, sundhedsskadelig gasart, der forekommer naturligt i undergrunden, og som kan trænge ind i din bolig via f.eks. utætheder i din kælder. Radon kan ikke smages, lugtes eller føles, men er skadelig, når vi indånder den, og kan bidrage til udviklingen af f.eks. kræft.

Radon er et overset problem blandt danske husejere. Men det er problem, man absolut bør tage alvorligt. Den usynlige, radioaktive gasart udgør en sundhedsrisiko og er hvert år medvirkende årsag til 300 nye tilfælde af lungekræft. Heldigvis er det nemt at måle, om niveauet af radon i huset er for højt, og skal du finde ud af det – er det nu – i vinterhalvåret, du skal gennemføre målingen.

Der er to svar på spørgsmålet om, hvornår du skal måle radon. Det ene svar er ”nu!”, fordi radon potentielt udgør en sundhedsrisiko for indeklimaet i dit hus og dermed for beboernes helbred. Det andet svar er også ”nu!”, fordi det er i vinterhalvåret, at radonkoncentrationerne er højest.

Når høje forekomster af radon er skadelig, skyldes det, at gassen omdannes til radioaktive stoffer i indåndingsluften i boligen, såkaldt radondøtre. De udsender alfastråling, som kan beskadige levende celler, hvorved risikoen for kræft øges. Strålingen er ikke farlig for huden, men den er farlig ved indånding, fordi radondøtrene kan sætte sig fast i lungerne og komme i direkte kontakt med levende celler, som kan beskadiges.

Verdenssundhedsorganisationen vurderer, at radon er den andenstørste årsag til udvikling af lungekræft efter rygning, så der er i den grad grund til at undersøge det nærmere og gøre noget ved det, hvis radonniveauet viser sig at være for højt, forklarer byggesagkyndig og energikonsulent Bo Halm Andersen fra EBAS, der bl.a. arbejder for sunde boliger.

Når det er nu i vinterhalvåret eller mere præcist i fyringssæsonen fra 15. september til 15. maj, du skal måle niveauet af radon, skyldes det, at temperaturerne i den periode er højere indendørs end udendørs. Når det blæser, vil der opstå et lavere tryk i boligen, som suger radonholdig jordluft under boligen op gennem sprækker og utætheder i bygningskonstruktionen mod jorden og give forhøjede radonkoncentrationer indendørs. Samtidig er vinterhalvåret typisk en periode, hvor vi lufter mindre ud, hvilket får radonniveauet til at stige.

Det er heldigvis meget simpelt at måle niveauet af radon i huset, så det er bare med at komme i gang. Når målingerne er gennemført, kan man beregne en middelværdi for året, der viser, hvor udsat boligen er for radonstråling samt anbefale tiltag, der dæmmer op for det, siger Bo Halm Andersen.

 

 

Om dit hus er i risikozonen for et for højt radonniveau, afhænger af, hvornår dit hus er bygget, hvor tæt det er, og hvor det ligger. Du kan tjekke www.radonguiden.dk og se, i hvilke områder i Danmark der er målt høje radonniveauer i huse. EBAS giver her fem gode råd til at sikre dit hjem mod radon.

1) Lav en Radon måling i dit hjem
Radon målinger er mest præcise i fyringssæsonen, der officielt starter 15. september. På www.boligejer.dk kan du finde en liste over firmaer, der tilbyder Radon målinger. Når du har bestilt en Radon måling, modtager du målere med posten, som du selv kan sætte op i hjemmet. Målingen tager 2-3 måneder, hvorefter du sender målerne tilbage til firmaet for analyse, og koster 500-1300 kr. alt afhængig af, hvor mange rum der skal måles i.

2) Tætn din bolig
Har du kælder i dit hus, kan du undersøge kældergulv og -vægge grundigt for revner og andre utætheder og tætne dem. Sørg også for, at døre mellem kælder og beboelse lukker tæt. Har dit hus ikke kælder, men gulv der er bygget som terrændæk mod jord, skal du sikre, at gulvkonstruktionen er lufttæt. Det gælder også omkring rørgennemføringer, f.eks. afløb og varmerør.

3) Luft ud
Hyppig og god udluftning kan være med til at holde radonniveauet i dit hus lavt og er godt for dit indeklima generelt.

4) Invester i friskluftventiler til vægge og vinduer
Den radonholdige luft fortyndes ved hjælp af friskluftventiler, der skaber det nødvendige luftskifte i din bolig.

5) Invester i et radonsug
Ved et radonniveau på over 200 Bq/m3 bør du investere i et radonsug, der gennem et rør transporterer radongassen fra gulvet til op over husets tagryg. Det er meget effektivt og koster mellem 10.000 og 50.000 kr.

Er du interesseret i at få lavet en Radon måling, så kan du her komme i kontakt med en af vores Bygningssagkyndige.