Få overblik over boligens værste skjulte skader

Få overblik over boligens værste skjulte skader

Det er ikke altid, at din bolig er skadesfri, selvom det umiddelbart ser sådan ud. Over tid kan der nemlig udvikle sig dyre og uoverskuelige skader under overfladen, som du ikke kan se med det blotte øje.

Men hvis du er opmærksom, kan du undgå en dyr og ressourcekrævende renovering af dit hjem. Bo Halm Andersen, bygningssagkyndig hos EBAS, giver her tre eksempler på boligens værste skjulte skader – og hvor du finder dem.

Kælderen
Kælderen bliver brugt til meget forskelligt. Men mange vil især gerne gøre kælderen lun og beboelig og sætter derfor en ekstra gipsvæg op mod ydremuren og isolerer. Men det er en dårlig ide, da grundfugten fra ydrevæggen presser sig på og derfor ikke kan fordufte på grund af den nye væg. Det kan i værste fald, og efter længere tid, betyde både råd og skimmelsvamp.

Da det ikke er en synlig skade, fordi der er skjult mellem to vægge, kan det blive rigtig farligt, fordi man så ikke opdager skimmelsvampen, som er sundhedsskadelig at indånde. Derudover er det en skade, der er rigtig dyr at udbedre. Faktisk er det bedst slet ikke at have organisk materiale i en kælder overhovedet”, siger Bo Halm Andersen.

Badeværelset
Umiddelbart kan revner i fuger på badeværelset se harmløse og ubetydelige ud. Men hvis fugen har været utæt i mange år, kan der komme vand og fugt ind under konstruktionen, hvilket igen kan skabe råd og store indre skader.

De værste skader opstår, hvor man ikke observerer det, men hvor der stille og roligt i en længere periode har været daglig påvirkning af varme og fugt. Det er guf for svampe. Og de rigtig grimme svampe kan sprede sig langt i et hus. Mange tænker ikke over det, hvis helheden på badeværelset ser ordentligt ud”, siger Bo Halm Andersen.

Taget
En af de dyreste og værste skjulte skader kan opstå i tagkonstruktioner. Mangelfuld ventilation kan nemlig betyde, at taget skal gennemgå en kæmpe renovation, hvilket både er dyrt og uoverskueligt.

Jeg har set grimme eksempler på tagkonstruktioner med manglende tagventilering. Det kan skabe store grå plamager, skimmelsvamp og i værste fald råd. Det er en af de rigtig dyre poster at få renoveret”, siger Bo Halm Andersen.