Derfor bør du kende til Huseftersynsordningen

Derfor bør du kende til Huseftersynsordningen

Uanset om du skal købe eller sælge bolig, er det ubetinget en fordel at kende til den såkaldte Huseftersynsordning.

Ordningen er nemlig til for at beskytte både køber og sælger, når boligen skifter hænder og er reguleret under den såkaldte ”lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom”.

Konkret betyder det, at boligkøberen med en tilstandsrapport i hånden har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, så køber er forsikret mod eventuelle skader, fejl og mangler i enten 5 eller 10 år efter købet. For sælger medfører det, at sælger som udgangspunkt er fritaget for efterfølgende ansvar i 10 år, hvis der skulle vise sig, fejl, skader eller mangler på boligen.

For at blive fritaget for ansvaret, gælder det dog, at sælger ikke tilbageholder kendt viden om mangler eller fejl i boligen. Det gælder også, at sælger kan komme til at hæfte, hvis der fx er ulovlige installationer i boligen eller forurening på grunden.

Uden en tilstandsrapport vil det være sælger, der hæfter for eventuelle skader og mangler i boligen i 10 år og køber, der har bevisbyrden.

Det er derfor klart en fordel for både køber og sælger at have en tilstandsrapport på boligen, da denne i sidste ende kan være med til at spare begge parter for mange penge og forhindre store, ubehagelige overraskelser og en potentiel strid mellem de to.

Ud over muligheden for at tegne ejerskifteforsikring, får man med tilstandsrapporten overblik over boligens byggetekniske tilstand og eventuelle fejl og mangler.

Dermed opnås også et bedre kvalificeret grundlag, når man skal sælge boligen, ligesom en potentiel køber får et bedre udgangspunkt for at vurdere omfanget af vedligehold og eventuelle reparationer på drømmeboligen.

En tilstandsrapport må max være 6 måneder gammel, når man skriver under på en købsaftale. Ellers skal den fornyes.

Hvad koster en tilstandsrapport på din bolig? Se vores priser på tilstandsrapport

 

Kan der udformes tilstandsrapport på alle boliger?
Det korte svar er nej. I andelsboliger og ejerlejligheder laver man som udgangspunkt ikke tilstandsrapporter, da ejendommen, ud over boligen, også indbefatter flere fællesområder og arealer som trappeopgange med mere.

Nervøs for anmærkninger i tilstandsrapporten?
Står du over for et salg og skal have en tilstandsrapport på din bolig, men har du ingen anelse, om boligen gemmer på skader, der kan syne af meget i en tilstandsrapport? Så kan du få lavet en førsynsrapport, der ligesom den endelige tilstandsrapport, beskriver boligens byggetekniske tilstand, men uden at det kommer til at tælle i selve rapporten. Førsynsrapporten er således samme gennemgang af boligen som i en tilstandsrapport, men hvor du har mulighed for at udbedre eventuelle fejl og mangler, inden den endelige rapport laves.

Ønsker du ikke at udbedre noget, kan førsynsrapporten tælle som til den endelige tilstandsrapport.

Se vores priser på førsynsrapport og læs mere