Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter

Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter

At sælge hus kan være en ukendt jungle at navigere rundt i. Der er både mange rapporter tilknyttet det gode salg, og en del snak om, hvad der egentlig er lovpligtigt, og hvad der blot er ’nice to have’. Heldigvis er der hjælp at hente, når Energivenlig.dk giver dig et overblik over boligsalgets rapporter.

Førsynsrapport

Når tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er klar, kan der tegnes en ejerskifteforsikring. Men faktisk er der et step før tilstandsrapporten, som mange ikke kender til. Med en førsynsrapport får man som boligejer mulighed for at se tilstanden på sit hus, samt de skader en byggesagkyndig vil påpege i tilstandsrapporten, uden det er gældende. Det giver mulighed for at opdage og udbedre eventuelle skader og dermed få en renere tilstandsrapport fri for de værste K’er.

Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter
Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er et krav, hvis køber ønsker en ejerskifteforsikring. Den giver en grundig beskrivelse af boligens stand og er med til at skabe tryghed for både køber og sælger. Alt efter omfanget, tildeles de enkelte skader en særlig karakter fra K0-K3 samt IB og UN, hvor K3 er de mest akutte. Tilstandsrapporten sikrer, at køber er indforstået med boligens stand, når der skrives under på købsaftalen, og friholder dermed sælger for ansvar i op til 10 år efter salget. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en K3 ikke nødvendigvis er den dyreste skade at reparere. Det kan derimod sagtens være en K1.

Er man i tvivl om omfanget af de forskellige K’er, kan man som noget nyt få en Visuel Tilstandsrapport som et digitalt supplement. Her suppleres den traditionelle rapport med husets skader og bemærkninger gennem billeder, hvilket gør det nemmere for både sælger og køber at få et hurtigt og digitalt overblik på computeren eller mobilen, ligesom det nemt kan sendes videre til andre parter som bank, forsikringsselskab eller håndværkere.

El-installationsrapport

El-installationsrapporten har været et krav siden 2012, og sammen med tilstandsrapporten er det en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Rapporten sikrer, at boligens elinstallationer er udført korrekt, så både køber og sælger undgår at hæfte for eventuelle fejl og mangler i elinstallationerne.

Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter
Boligsalgets ABC – få overblik over boligens rapporter

Energimærke

Energimærkning af boligen er lovpligtigt for de fleste ejendomme. Hvis ikke sælger sørger for det, kan køber efter handlen kræve at få mærkningen udarbejdet på sælgers regning. Energimærkningen udarbejdes for at sikre, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet og alt efter stand og effektivitet, spænder skalaen fra A til G, hvor A er det mest energieffektive, mens G er det mindst effektive.