Baumer A/S

Energisyn

Energisyn - Baumer case

Fakta om casen

Kunde: Baumer A/S

Periode: 2015

Type: Energisyn

Indhold: Kortlægning af mulige energibesparelser

Kundetilpasset analyse og fokuserede anbefalinger

Baumer A/S er en del af den familieejede virksomhed Baumer Group, der producerer måleinstrumenter og sensorer. På verdensplan har Baumer Group omkring 2.300 ansatte fordelt på 38 datterselskaber i blandt andet Danmark.

Sammen med en repræsentant fra Baumer A/S gennemgik vores konsulent virksomhedens bygning i Aarhus, hvor energiforbruget, driftsydelsen og eventuelle fejl og mangler blev registreret.

I dette tilfælde var vores analyser baseret på forbrugstal fra el, varme, vand og transport indenfor det seneste år.

Resultaterne herfra blev analyseret og sammenlignet med tilsvarende installationer og standarder – og efter ønske fra kunden, fokuserede vi vores anbefalinger på besparelser med en tilbagebetalingstid på 3-4 år.

Kortlægning af mulige besparelser

Vores energisyn udmøntede sig i en energisynsrapport – et katalog over de indsamlede informationer, en analyse og bearbejdning af disse og en systematisk oversigt over mulige energibesparelser.

Baumer A/S viste sig at have et besparelsespotentiale på 21 % af de samlede udgifter til energi, der kunne indfries ved at følge vores anbefalinger.

Ifølge lovgivningen skal større virksomheder have foretaget et energisyn af virksomhedens energiforbrug.

EBAS certificerede energisynskonsulenter hjælper mange virksomheder med at få kortlagt det aktuelle forbrug og dermed identificere mulige besparelser, der kan nedbringe både omkostninger og CO2-udslip.

Hør mere om dine fordele ved Energisyn

Kontakt en af vores medarbejdere

Energisyn - Baumer case

Mikkel Sølyst Jørgensen

Rådgiver
Direkte: +45 7222 6214
Mobil: +45 2535 7442
Email: miso@ebas.dk 

Energisyn - Baumer case

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

Send os en besked og fortæl os hvordan, vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her