Syddjurs Kommune

CTS Rådgivning

CTS Rådgivning - Syddjurs Kommune - Case

Fakta om casen

Kunde
Syddjurs Kommune

Periode
2018 – 2019

Type
CTS rådgivning

Bedre bygningsdrift og kompetenceløft

EBAS har udført skræddersyet CTS- og driftsrådgivning på 11 skoler og fem ældrecentre i Syddjurs Kommune. Rådgivningen bestod af en energianalyse ud fra historiske data, et fælles grundkursus, et individuelt kursus samt afrapportering til kommunen.

Processen startede med et tretimers grundkursus om bedre bygningsdrift for de driftsansvarlige på skole- og ældreområdet samt Syddjurs Kommunes energikonsulent. Formålet var, at alle deltagere, uanset faglige kompetencer, fik samme grundlæggende viden om blandt andet energistyring, drift- og energieffektivisering af varmeanlæg, ventilationsanlæg, brugsvandsanlæg og belysningsanlæg. Man tog undervejs udgangspunkt i en konkret skole, som Syddjurs Kommune og rådgiveren fra EBAS havde valgt som ”Best Practice”.

Individuel rådgivning i eget miljø

Efter grundkurset blev der afholdt individuelle kurser på alle skoler og ældrecentre af varierende længde alt kompleksiteten i de tekniske anlæg.

Kurserne blev afholdt hos de driftsansvarlige, så rådgiveren fra EBAS mødte de driftsansvarlige i deres eget miljø, hvor de har deres daglige udfordringer med bygninger og tekniske anlæg. Kurserne bestod af en gennemgang af tre hovedområder: En energianalyse af bygningernes energiforbrug og driftstider, en gennemgang af CTS og andre styringer og en funktionskontrol af de primære tekniske installationer.

Til sidst gennemgik vi afrapporteringsværktøjet, der skal sikre, at kommunen løbende kan udbedre de fejl og mangler, der er registreret under de individuelle kurser.

Jeg er meget tilfreds med den CTS- og driftsrådgivning, jeg har fået fra EBAS. Der kan være mange fejl i et CTS anlæg – både små og store. Rådgivningen har givet os det overblik, som vi havde brug for, og det har stor værdi for os!

Jens Jørgen Nøhr Nielsen, Energikonsulent i Syddjurs Kommune

EBAS har gode erfaringer i at hjælpe kommuner med at effektivisere driften i deres bygninger – vi har blandt andet også hjulpet Kolding Kommune og Ikast/Brande Kommune med CTS rådgivning.

Driftsomkostninger er en stor post for kommunerne, da der bruges store mængder energi til varme og el for at sikre bygningernes indeklima.

Hør mere om din fordele ved CTS- og driftsrådgivning

Kontakt en af vores medarbejdere

CTS Rådgivning - Syddjurs Kommune - Case

Frank Plith

Afdelingsleder
Direkte: +45 7222 6299
Mobil: +45 2535 7425
Email: frpl@ebas.dk 

CTS Rådgivning - Syddjurs Kommune - Case

Mikkel Sølyst Jørgensen

Rådgiver
Direkte: +45 7222 6214
Mobil: +45 2535 7442
Email: miso@ebas.dk 

Send os en besked og fortæl os hvordan, vi kan hjælpe

Se vores privatlivspolitik her